APK

APK

De Algemene Periodieke Keuring is een wettelijk verplichte keuring. Tijdens de APK beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Uw auto wordt gekeurd volgens de wettelijke eisen van de RDW. Er wordt door onze monteurs een kwaliteitscontrole gedaan op de slijtage van onderdelen van uw auto.

Hoe vaak moet u uw auto laten keuren?

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500 kg) Brandstof Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na 1 januari 2005 Benzine en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005 Alle Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouder Alle Eens per 2 jaar APK
Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960 Alle Geen APK-plicht